Thursday, May 8, 2014

No Nepal Bandha

नेपालमा भएको दोस्रो संबिधानसभा निर्वाचन र बिकशित घटनाक्रमले गर्दा केही  समय नेपाल बन्द एवं  अन्य हड्ताल का कार्यक्रम हुने छैन l